Online trading

Short selling

image description

Short selling ili kratka pozicija daje priliku za zaradu na padu cene finansijskog instrumenta. Ukoliko smatrate da je instrument precenjen i da će mu cena pasti, kratkom pozicijom možete razliku između današnje vrednosti i buduće manje cene pretvoriti u vašu zaradu.

Ovakva strategija i pozicija je suprotna od takozvane duge pozicije . Duge pozicije (long) podrazumevaju dugoročno držanje akcija koje su prema mišljenju investitora potcenjene i koje se kupuju radi ostvarivanja profita nakon rasta cene; Vaš cilj kao short prodavca je da razliku između današnje, po Vašem mišljenju, precenjene vrednosti i buduće manje cene-pretvorite u vašu zaradu.

Kako to funkcioniše?

  1. Pozajmljivanje akcija - Da bi profitirao od smanjenja cene, short prodavac pozajmljuje akcije i prodaje ih, očekujući da će biti jeftinije da ih otkupi u budućnosti. Vlasnik akcija nije obavešten da su iste pozajmljene short sell prodavcu, ali to ne ometa vlasnika da ih proda u bilo koje vreme.
  2. Stvara obavezu - Nakon zaduživanja akcija preko brokera, prodavac mora da vrati te akcije na neki kasniji datum. Kada se short prodavac odluči da je pravo vreme da se akcije kupuju na otvorenom tržištu, tada ih kupuje i vraća opet preko brokera, i na taj način izmiruje obaveze. Nema potrebe da zna ko je vlasnik, jer cilj svakog učesnika jeste zarada na osnovu procene kretanja cene u budućnosti, dok brokeri brinu o tome da se svi procesi odvijaju u skladu sa propisima i tržišnim pravilima i snose tu vrstu rizika.
  3. Proces se sprovodi preko Margin računa - Pre samog shortovanja akcija, morate biti odobreni za margin trgovanje od strane brokera. Margin račun je neophodan kako biste preko njega pozajmili akcije koje ćete kasnije vratiti. Tokom perioda držanja jedne kratke pozicije, dakle od prodaje pa sve do kupovine i vraćanja istih akcija, broker će pažljivo pratiti iznos na vašem nalogu kako bi se osiguralo da ćete moći da odgovorite na svoju obavezu.