Globalno trgovanje

Tehnička analiza

image description

Tehnička analiza počiva na pretpostavci da se cenovna kretanja iz prošlosti ponavljaju u sadašnjosti i budućnosti.

Tehnički analitičari nastoje da identifikuju određene šablone u cenovnom kretanju (price patterns) i na osnovu njih projektuju dalji razvoj cene.

Ova analiza se uglavnom koristi na visoko likvidnim tržištima, jer je pored cene ključni faktor i obim trgovanja.

Osnovne pretpostavke tehničke analize:

  1. Tržište svodi sve na pravu meru
  2. Cene se kreću u trendovima
  3. Istorija se ponavlja

Grafikoni (charts)

Grafikon ili chart predstavlja grafički prikaz serije cena u datom vremenskom rasponu. U zavisnosti od načina prikaza, postoje sledeće vrste grafikona:

Linijski prikaz (Line chart)

Bar (Bar chart)

Grafikon sa svećicama (Candlestick chart)

Grafikoni poena i cifara (Point and figure chart)