Kupovinom ovog kursa dobijaš Kurs tehničke analize <b style="color:var(--thm-base)">GRATIS</b>

Koliko je poznavanje finansijskog tržišta važno u trgovanju?

U ovoj video oblasti naučićeš šta su to finansijska tržišta i koju ulogu berza ima na finansijskim tržištima!

Zašto je poznavanje ovog pojma važno?

Zamisli savršenu sliku koja nema odgovarajući ram. Upravo je poznavanje finansijskog tržišta okvir bez čijeg razumevanja ne možeš naučiti zašto se stvari na berzi odvijaju na način na koji se odvijaju.

1 Uvod u finansijska tržišta

U lekciji uvod u finansijska tržišta naučićeš:

 1. Pojam finansijskog tržišta u užem i u širem smislu
 2. Razliku između tržišta novca i tržišta kapitala
 3. Razliku između primarnog i sekundarnog tržišta kapitala
 4. Šta je pojam inicijalne javne ponude ili IPO
 5. Objašnjenje IPO kroz primer iz prakse
 6. Objašnjenje funkcionisanja berze kroz primer iz prakse
 7. Ko su učesnici na finansijskom tržištu?

2 Berza i njene osnovne funkcije

U lekciji o berzi i njenim osnovnim funkcijama naučićeš:

 1. Osnovnu definiciju berze
 2. Funkciju berze iz ugla kompanije i iz ugla investitora
 3. Pojam likvidnosti tržišta
 4. Koje su to najveće berze sveta?
 5. Definicija mesta trgovanja
 6. Vrste i podela berzi prema vrsti berzanskog materijala, trgovačkom značaju i osnivaču

3 Vrste investitora

U lekciji vrste investitora naučićeš:

 1. Osnovnu podelu između institucionalnih i individualnih investitora
 2. Naučićeš kako funkcionišu investicioni fondovi kao najveći igrači na tržištu i sve to ćemo objasniti na praktičnom primeru
 3. Koje sve vrste individualnih investitora postoje te ćemo na primeru objsniti razliku između dugoročnih investitora i trejdera
 4. Prednosti i nedostatke dugoročnog i kratkoročnog investiranja kako bi svaki polaznik na samom početku kursa prepoznao kojoj grupi pripada

4 Vrste brokera

U lekciji o brokerima naučićeš:

 1. Koju ulogu broker ima u trgovanju svakog investitora?
 2. Koje su najvažnije vrste naknada koje brokeri naplaćuju kako ne bi bio doveden u zabludu od strane brokera
 3. Osnovnu podelu brokera na one koji naloge puštaju direktno na berzu i na one (manje poštene) koji naloge ne puštaju direktno na berzu. U tom smislu ćemo kroz primer detaljno objasniti kako oba sistema funkcionišu. Ovaj deo lekcije je možda i najvažniji, jer investitori nisu adekvatno edukovani o sistemu poslovanja ove dve vrste brokera a to može skupo da ih košta u realnom trgovanju
 4. Na kraju ćemo ti dati smernice kako da lako prepoznaš nepoštene brokere i svoj kapital sačuvaš od prevarantske šeme koju isti dugi niz godina razvijaju, naročito u državama Balkana.

Prijavi se za kurs investiranja
i kreni sa učenjem još danas!

Preuzmi kurs po promotivnoj ceni od
175 500 EUR!
Ostvari popust od 65% do kraja meseca