Kupovinom ovog kursa dobijaš Kurs tehničke analize GRATIS
Nauči kako se uspešno trguje na berzi!

Berzanska akademija će ti pomoći da savladaš berzu za kratko vreme i postaneš uspešan investitor uz najsavremeniju online edukaciju!

Ovaj kurs će ti takođe uštedeti mnogo novca i vremena koje početnici na berzi mogu izgubiti usled neznanja i neiskustva.

 

Nauči kako se uspešno trguje na berzi!
7h video materijala 6 oblasti, 40 lekcija 330 pitanja

Šta dobijaš na kursu investiranja na berzi?

Naš koncept obuke je savremen i veoma praktičan za sve polaznike, bez obzira na to koji nivo znanja trenutno poseduju.

Kurs trgovanja na berzi se sastoji iz:

 • Video obuke koja sadrži 6 video oblasti i 40 lekcija u trajanju od preko 7 sati.
 • Online testiranja koje sadrži pitanja zatvorenog tipa iz svake pojedinačne lekcije
 • Strategija trgovanja koje su već „gotov recept“ za potencijalno uspešno trgovanje na berzi
 • Mentorstva gde ti je u svakom trenutku na raspolaganju tvoj lični mentor koji će ti pomoći da obuku savladaš odmah a sve nedoumice koje imaš rešiš brzo.

Hajde sada sada da prođemo kroz sadržaj video obuke koja se sastoji iz 6 video oblasti.

01 Finansijska tržišta

U ovoj video oblasti naučićeš šta su to finansijska tržišta i koju ulogu berza ima na finansijskim tržištima! Zašto je poznavanje ovog pojma važno?

Zamisli savršenu sliku koja nema odgovarajući ram. Upravo je poznavanje finansijskog tržišta okvir bez čijeg razumevanja ne možeš naučiti zašto se stvari na berzi odvijaju na način na koji se odvijaju.

U ovoj oblasti ćemo te upoznati sa razlikom izmedju primarnog tržišta kapitala i berze te ćemo kroz primere objasniti postupak inicijalne javne ponude HoV ili IPO.

Takođe, detaljno ćemo se baviti berzom kao sekundarnim tržištem kapitala, te ćemo govoriti o načinu funkcionisanja berze, zatim najvećim berzama sveta kao i nekim osnovnim vrstama berzi.

Na kraju ćemo posebnu pažnju posvetiti učesnicima na berzi kao što su investitori i brokeri.

Naučićeš koje su osnovne vrste investitora kako bi na vreme prepoznao kojoj grupi pripadaš i u skladu sa tim formirao svoju sopstvenu strategiju trgovanja.

Takođe, posebno je važno da naučiš kako funkcionišu brokeri kao i sve trikove nepoštenih brokera kako bi izabrao pravog brokera za sebe i započeo svoje investiranje sa pravim partnerom.

Dakle, u okviru oblasti finansijska tržišta naučićeš pojmove kao što su:

 • Finansijsko tržište u širem i u užem smislu
 • Primarno i sekundarno tržište kapitala
 • Inicijalna javna ponuda ili IPO
 • Šta je berza i koje su njene funkcije?
 • Vrste investitora
 • Vrste brokera i karakteristike nepoštenih brokera.

02 Instrumenti za trgovanje

Poznavanje instrumenta kojim trguješ je od velikog značaja za uspeh u trgovanju, a u nekim slučajevima i od presudnog značaja. Samim tim, ova oblast je vrlo važna kako početnicima tako i onima koji već imaju iskustva na berzi.

U ovoj video oblasti naučićeš koji su osnovni instrumenti za trgovanje. Posebno ćemo se osvrnuti na akcije, forex, CFD i ETF ugovore.

U lekciji o akcijama, upoznaćemo te sa načinom funkcionisanja akcija kroz nekoliko konkretnih primera. U primerima ćemo objasniti kako se iskazuje promena cene akcije i računa profit, zatim kako se obračunava vrednost dividende kao i šta predstavlja pojam vlasničke hartije od vrednosti.

Takođe ćemo govoriti o tome ko su bikovi i medvedi i na koji način se razlikuju njihove investicione strategije.

Naučićeš šta je Long a šta Short! Posebnu pažnju ćemo posvetiti prednostima i nedostacima ove dve strategije.

Takođe ćeš naučiti i razliku između Blu čipova (Blue chips) i Cent akcija, kao i razliku između berze i vanberzanskog (OTC) tržišta.

U lekciji o CFD ugovorima, na konkretnom primeru ćemo objasniti kako ovaj instrument funkcioniše.

Posebno ćemo se osvrnuti na razliku izmedju CFD-a i akcija i navesti prednosti i nedostatke CFD ugovora u praktičnom trgovanju.

U lekciji o ETF ugovorima, odnosno fondovima, govorićemo o tome šta sve može biti predmet trgovanja ovim instrumentom, to jest, koja se sve aktiva može nalaziti u osnovi ovog ugovora s obzirom na to da je u pitanju izvedeni instrument. Takođe ćemo se osvrnuti na razlike između akcija i fondova, a na nekoliko praktičnih primera ćemo pokazati kako ovi instrumenti funkcionišu.

I na kraju ove oblasti, govorićemo o forex tržištu kao najboljem primeru mrežnog ili OTC tržišta. Takođe, naučićeš ne samo o učesnicima na ovom tržištu već i o najvažnijim pojmovima koji su svojstveni isključivo forexu a to su:

 • Valutni par
 • Devizni kurs
 • Spred
 • Lot
 • Pips

03 Fundamentalna analiza

U trećoj video oblasti ćeš naučiti kako da pronađeš potcenjene akcije koje imaju veliki potencijal rasta a samim tim nose i potencijalno veliku zaradu. Ovo se radi pomoću instrumenata fundamentalne analize i na ovom kursu ćeš naučiti:

Šta je fundamentalna analiza i čemu ona služi, odnosno, koja je razlika fundamentalne u odnosu na tehničku analizu?

Kako se u praksi pronalaze potcenjene akcije pomoću takozvanih skrinera?

Koji su to makroekonomski faktori koji utiču na cenu? Na koji način monetarna politika centralnih banaka, kretanje GDP, nezaposlenosti i inflacije utiču na promene cene akcija u praksi?

Nauči da koristiš ekonomski kalendar u svom trgovaju. Nauči koji dogadjaji imaju veliki uticaj na promene cena akcija kao što su: CPI, Jobs report, PMI indeks, Consumer Confidence i mnogi drugi.

Koji su to faktori same kompanije koji utiču na cene akcija? Na praktičnom primeru putem alata na platformi za trgovanje, koji se zove fundamentals eksplorer, naučićeš koji su to pokazatelji i važni datumi prilikom isplate dividende. Takođe ćeš naučiti kako sama isplata dividende utiče na cenu akcije. U lekciji racio analiza, naučićeš kako da pomoću racio brojeva proceniš koja akcija je dobar target za ulaganje. I na kraju, naučićeš kako vesti i rezultati kompanija utiču na cene akcija.

Sve navedeno ćemo pokazati kako teorijski tako i na praktičnim primerima na trgovačkoj platformi. Na taj način ćeš naučiti da primeniš fundamentalnu analizu na nekoj konkretnoj akciji koja te zanima.

Ukoliko pak nemaš ideju kojim akcijama ćeš trgovati, pomoću takozvanih skrinera ćeš naučiti kako da pronađeš trenutno potcenjene akcije za profitabilno ulaganje.

Ova video oblast obuhvata 8 lekcija i to:

 • Uvod u fundamentalnu analizu
 • Makroekonomski faktori cene akcija
 • Upotreba ekonomskog kalendara
 • Dividende kompanija
 • Racio analiza
 • Uticaj rezultata kompanija na cenu
 • Uticaj vesti na cenu
 • Pronalaženje potcenjenih akcija u praksi

04 Tehnička analiza

Tehnička analiza je jedna od najvažnijih i nesumnjivo najobimnija oblast u trajanju od 3 sata. Ona će ti dati odgovor na pitanje kada je pravo vreme za kupovinu, po kojoj ceni kao i kada je pravo vreme za zatvaranje pozicije i uzimanje profita.

Da bi postao uspešan trejder, neophodno je da savladaš osnovne alate tehničke analize o kojima ćemo detaljno govoriti na ovom kursu. Najveći benefit koji možeš dobiti od ovog kursa je to što ćeš moći samostalno da generišeš kupovne i prodajne signale za bilo koji instrument kojim trguješ. Nećeš više nikada morati da se oslanjaš na tudje analize i mišljenje!

Ova video oblast se sastoji iz 12 lekcija i to:

 • Uvod u tehničku analizu
 • Upotreba grafikona cene i japanskih svećica u trgovanju
 • Pojam trenda i linije trenda
 • Upotreba podrške i otpora za kupovinu i prodaju hartija od vrednosti
 • Pojam akumulacije i distribucije (A/D indicator)
 • Korišćenje kanala u trgovanju na berzi
 • Korišćenje ATR indikatora
 • Razlika izmedju korekcije i zaokreta trenda
 • Upotreba pokretnih proseka u trgovanju na berzi
 • Korišćenje indikatora i oscilatora
 • Formacije nastavka trenda na grafikonu
 • Formacije zaokreta trenda na grafikonu

05 Proces investiranja

U video oblasti proces investiranja naučićeš kako se formira optimalni portfolio i na koji način se upravlja rizikom svake pojedinačne investicije. Pored toga, u ovoj oblasti ćeš naučiti kako da postaviš realistične finansijske i tržišne ciljeve kako bi izvukao maksimum od berze.

Zajedno sa tehničkom analizom ovo je jedna od najznačajnijih oblasti na ovom kursu, jer bez odgovarajućeg upravljanja rizikom, sve što naučiš o berzi pada u vodu. Najuspešniji investitori na svetu nemaju idealnu strategiju trgovanja već znaju kako da optimalno upravljaju tržišnim i novčanim rizikom.

Samim tim, oblast proces investiranja je neophodna svima koji žele ozbiljno da se bave trgovanjem na berzi.

Ova video oblast sadrži 6 lekcija:

 • Osnovni koraci u procesu investiranja
 • Investicioni ciljevi i izbor instrumenta za trgovanje
 • Izbor odgovarajuće strategije trgovanja
 • Optimalna diversifikacija portfolia
 • Pojam rizika, margine i leveridža
 • Metode upravljanja novčanim rizikom.

06 Korišćenje trgovačke platforme

Korišćenje trgovačke platforme je finalna oblast na ovom kursu i namenjena je svima koji žele da nauče kako se koristi profesionalna platforma za trgovanje i na koji način se ispostavljaju nalozi na berzi u praksi.

Nakon što uspešno savladaš svih pet oblasti o trgovanju na berzi, spreman si za naredni korak a to je trgovanje u praksi, koje se danas u svetu radi online, putem trgovačke platforme. TradeWin24 je besplatna profesionalna platforma za trgovanje na berzi.

Pored osnovnih alata za trgovanje, ova platforma nudi potpuno besplatno veliki broj naprednih alata koji ti mogu pomoći u trgovanju a samo neki od njih su:

Fundamentals Explorer u kome možeš pronaći najdetaljnije informacije o instrumentu kojim trguješ uključujući i preporuke za trgovanje analitičara najvećih investicionih banaka i fondova.

Portfolio Bilder pomoću koga kreiraš sopstvenu investicionu strategiju ili možeš izabrati neku od već postojećih predefinisanih strategija. Pored toga, pomoću ovog alata možeš testirati uspešnost svoje stategije i unapređivati postojeću strategiju trgovanja.

Analyst Research nudi besplatne analize i preporuke analitičara poznatih agencija kao što su Refinitiv, Zacks, Altavista, Edison i mnogi drugi.

Pored ovih postoje još mnogi drugi napredni alati koje možeš koristiti na TradeWin24 platformi.

Dakle, šta ćeš u ovoj oblasti naučiti?

Ova oblast se sastoji iz 5 video lekcija I to:

 • Uvod u trgovačku platformu i osnovni alati za trgovanje
 • Osnovne vrste naloga- market, limit i stop nalozi
 • Povezani ili breket nalozi
 • Stop limit nalozi
 • Trail nalozi kao napredni nalozi za trgovanje

Kome je namenjena berzanska akademija?

Ukoliko si neko ko već aktivno trguje na berzi, onda je berzanska akademija pravo mesto na kome ćeš naučiti kako da pravilno raspolažeš svojim novcem, a prinos od trgovanja učiniš stabilnim i održivim.

Ukoliko si pak početnik na berzi i želiš edukaciju, naši kursevi su dobra polazna osnova od koje možeš krenuti u svoju trejding pustolovinu i svoje trgovanje učiniš uspešnim od samog početka.

Ukoliko si student ili pak neko ko se još nije pronašao u svojoj profesionalnoj karijeri, berzanska akademija će ti za razliku od zastarelih udžbenika pružiti pravo znanje iz prakse koje je 100% primenljivo gde god da radiš u brokerskoj industriji.

Prijavi se za kurs i iskoristi promo cenu do kraja meseca!

Pristup kursu je ograničen na 6 meseci.
Polaznici će nakon isteka pretplate imati mogućnost produžetka kursa po ceni od 50 EUR za 6 meseci.

Izaberi svoj kurs!

Kurs tehničke analize

29.999 RSD

Za 6 meseci pristupa

Plati na 3 mesečne rate

Ukoliko kupiš (ili si već kupio) kurs tehničke analize, kurs investiranja na berzi dobijaš uz doplatu od samo 10,000 RSD.

najbolja
ponuda

Kurs investiranja na berzi
+
kurs tehničke analize besplatno

39.999 RSD

Za 6 meseci pristupa

Plati na 3 mesečne rate

Započni besplatno

Dobijaš pristup platformi i 8 besplatnih lekcija

Berzanska akademija - iskustva korisnika

4.9

Broj recenzija: 68
89.7%
8.8%
1.5%
0.0%
0.0%
Napomena: Samo polaznici kursa mogu ostavljati recenzije.

Broj recenzija: 68

 • Ivana ICIC

  Odlični

 • Jovica Ćulibrk

  Dopada mi se kurs. Jako je lepo I jasno napisan.

 • Marija Zunic

  Super mi je kurs, mada mi je jos uvek ostala TA koju nikako da zavrsim.

 • Branislav Urosevic

  Prosao sam sve lekcije I mogu da kazem da je veoma dobro uradjeno. Nijedan klip nije delovao predugacak I sve je fino objasnjeno, razumljivo I lako za pracenje.

 • Nenad Ristić

  Kus mi je odličan. Jasnije su mi neke stvari. I osećam se malo sigurnije što se tiče ulaganja, samo još malo da se uhodam sa TA.