U ime TradeWin24 AD Beograd obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni TradeWin24 AD Beograd odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Ova politika privatnosti opisuje naše procedure o prikupljanju, korišćenju i otkrivanju Vaših podataka kada koristite Uslugu i govori Vam o Vašim pravima na privatnost i o tome kako Vas zakon štiti.

Koristimo Vaše lične podatke za pružanje i poboljšanje Usluge. Korišćenjem Usluge pristajete na prikupljanje i upotrebu informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Tumačenje i definicije

Tumačenje

Reči kod kojih je početno slovo napisano velikim slovima imaju značenja definisana pod uslovima opisanim u nastavku teksta. Definicije za potrebe ove politike privatnosti će imati isto značenje bez obzira na to da li se pojavljuju u jednini ili u množini.

Definicije

 • Nalog znači jedinstveni nalog kreiran za pristup našoj usluzi ili delovima naše usluge.
 • Preduzeće (u ovom ugovoru ili „Kompanija“, „Mi“ ili „Naše“) odnosi se na TradeWin24 AD, Beograd, Bul. M. Pupina 115V/VII.
 • Kolačići (Cookies) su male datoteke koje veb lokacija postavlja na Vaš računar, mobilni uređaj ili bilo koji drugi uređaj, a koje sadrže podatke o Vašoj istoriji pregledavanja te veb stranice, kao i druge statističke podatke.
 • Uređaj znači svaki uređaj kojim se može pristupiti Usluzi, poput računara, mobilnog telefona ili digitalnog tableta.
 • Lični podaci su sve informacije koje se odnose na identifikovanu osobu.
 • Usluga se odnosi na Veb lokaciju i sve njene sadržaje.
 • Podaci o upotrebi se odnose na podatke koji se prikupljaju automatski, bilo generisani korišćenjem Usluge ili iz same infrastrukture Usluge (na primer, trajanje posete stranici).
 • Veb lokacija se odnosi na Berzansku akademiju, dostupna sa https://www.berzanska-akademija.com
 • Ti“, „Tvoj“, „Vi“ ili „Vaš“ Misli se na pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili na preduzeće, ili drugo pravno lice u ime kojeg to lice pristupa ili koristi Uslugu, prema potrebi.

Prikupljanje i korišćenje Vaših ličnih podataka

Vrste prikupljenih podataka

Lični podaci

Dok koristite našu Uslugu, možemo od Vas tražiti da nam date određene lične podatke koji mogu koristiti za kontakt ili identifikaciju. Podaci za ličnu identifikaciju nisu ograničeni na pobrojane ispod, a mogu biti:

 • Adresa E-pošte
 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • Adresa, poštanski broj, grad, država
 • Podaci o upotrebi

Podaci o korišćenju

Podaci o korišćenju se automatski prikupljaju prilikom korišćenja usluge.

Podaci o upotrebi mogu uključivati informacije kao što su: adresa Internet protokola vašeg uređaja (IP adresa), tip pregledača, verzija pregledača, stranice naše Usluge koje posećujete, vreme i datum Vaše posete, vreme provedeno na tim stranicama, jedinstveni identifikator uređaja i drugi dijagnostički podaci.

Kada pristupite Usluzi putem mobilnog uređaja, možemo automatski prikupljati određene podatke, uključujući vrstu mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja, Vaš mobilni operativni sistem, tip mobilnog Internet pregledača koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Takođe, možemo prikupljati podatke koje Vaš pregledač šalje kad god koristite našu Uslugu ili kada pristupite usluzi putem mobilnog uređaja.

Tehnologije praćenja i kolačići

Koristimo kolačiće i slične tehnologije praćenja za praćenje aktivnosti na našoj usluzi i skladištenje određenih podataka. Tehnologije praćenja su oznake i skripte za prikupljanje i praćenje informacija i poboljšanje i analizu naše usluge. Tehnologije koje koristimo mogu uključivati:

 • Kolačići ili Kolačići pregledača. Kolačić je mala datoteka smeštena na Vaš uređaj. Možete uputiti svoj pregledač da odbije sve kolačiće ili da naznači kada se kolačić šalje. Međutim, ako ne prihvatate kolačiće, možda nećete moći da koristite neke delove naše Usluge. Ako niste podesili pregledač tako da odbija kolačiće, naša Usluga može koristiti kolačiće.
 • Web Beacons. Određeni odeljci naše Usluge i naše e-poruke mogu sadržati male elektronske datoteke poznate kao veb svetionici (koji se nazivaju i transparentni gifovi (clear gifs), oznake piksela (pixel tags) i gifovi sa jednim pikselom (single-pixel gifs) ) koji omogućavaju Kompaniji, na primer, da broji korisnike koji su posetili te stranice ili otvorili e -poštu, kao i za druge povezane statistike veb lokacija (na primer, beleženje popularnosti određenog odeljka i proveru integriteta sistema i servera).

Kolačići mogu biti „Trajni“ ili „Sesijski“ kolačići. Trajni kolačići ostaju na Vašem ličnom računaru ili mobilnom uređaju kada ste van mreže, dok se kolačići sesije brišu čim zatvorite veb pregledač.

Koristimo i sesijske i trajne kolačiće u dole navedene svrhe:

Neophodni / Bitni kolačići

Tip: Kolačići sesije

Bez ovih kolačića ne mogu se pružiti Usluge koje ste tražili, a mi koristimo ove kolačiće samo da bismo Vam pružili te Usluge.

Svrha: Ovi kolačići nam omogućavaju da zapamtimo izbore koje napravite kada koristite Veb lokaciju, kao što su pamćenje Vaših podataka za prijavljivanje ili željenih jezika. Svrha ovih kolačića je da Vam pruže personalizovano iskustvo i da izbegnu da morate ponovo da unosite svoje postavke svaki put kada koristite Veb lokaciju.

Politika kolačića / Prihvatanje obaveštenja Kolačići

Tip: Trajni kolačići

Svrha: Ovi kolačići identifikuju da li su korisnici prihvatili upotrebu kolačića na Veb lokaciji.

Kolačići funkcionalnosti

Tip: Trajni kolačići

Svrha: Ovi kolačići nam omogućavaju da zapamtimo izbore koje napravite kada koristite Veb lokaciju, kao što su pamćenje vaših podataka za prijavljivanje ili željenih jezika. Svrha ovih kolačića je da vam pruže peronalizovano iskustvo i da izbegnu da morate ponovo da unosite svoje postavke svaki put kada koristite Veb lokaciju.

Korišćenje vaših ličnih podataka

Kompanija može koristiti lične podatke u sledeće svrhe:

 • Da bismo pružali i održavali našu uslugu, uključujući i nadgledanje korišćenja naše usluge.
 • Za upravljanje Vašim nalogom- za upravljanje registracijom kao korisnika Usluge. Lični podaci koje dajete mogu Vam omogućiti pristup različitim funkcionalnostima Usluge koje su Vam dostupne kao registrovanom korisniku.
 • Za izvršavanje ugovora: razvoj, usklađenost i preuzimanje kupoprodajnog ugovora za proizvode, stavke ili usluge koje ste kupili ili bilo kog drugog ugovora sa nama putem Usluge.
 • Da bismo Vas kontaktirali: Da bismo Vam se obratili putem e-pošte, telefonskih poziva, SMS -a ili drugih ekvivalentnih oblika elektronske komunikacije, poput push obaveštenja mobilne aplikacije u vezi sa ažuriranjima ili informativnom komunikacijom u vezi sa funkcionalnostima, proizvodima ili ugovorenim Uslugama, uključujući bezbednosna ažuriranja, kada je to potrebno ili razumno za njihovu primenu.
 • Da bismo Vam dostavili vesti, posebne ponude i opšte informacije o drugoj robi, uslugama i događajima koje nudimo, slične onima koje ste već kupili ili se raspitali, osim ako ste odlučili da ne primate takve informacije.
 • Da biste upravljali svojim zahtevima: Da biste prisustvovali i upravljali Vašim zahtevima prema nama.
 • U druge svrhe: Vaše podatke možemo koristiti u druge svrhe, kao što su analiza podataka, identifikovanje trendova upotrebe, utvrđivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja i za procenu i poboljšanje naše Usluge, proizvoda, usluga, marketinga i Vašeg iskustva.

Vaše lične podatke možemo deliti u sledećim situacijama:

 • S drugim korisnicima: kada delite lične podatke ili na drugi način stupate u interakciju u javnim delovima veb lokacije sa drugim korisnicima, takve podatke mogu videti svi korisnici i mogu se javno distribuirati izvan njih.
 • Uz Vaš pristanak: Možemo otkriti Vaše lične podatke u bilo koju drugu svrhu uz Vaš pristanak.

Čuvanje Vaših ličnih podataka

Kompanija će čuvati Vaše lične podatke samo onoliko koliko je potrebno za svrhe navedene u ovoj politici privatnosti. Zadržaćemo i koristiti Vaše lične podatke u meri u kojoj je to potrebno za poštovanje naših zakonskih obaveza (na primer, ako se od nas traži da zadržimo Vaše podatke u skladu sa važećim zakonima), rešavamo sporove i sprovodimo naše pravne ugovore i politike.

Kompanija će, takođe, čuvati podatke o upotrebi za potrebe interne analize. Podaci o upotrebi se generalno čuvaju kraći vremenski period, osim kada se ti podaci koriste za jačanje bezbednosti ili poboljšanje funkcionalnosti Naše Usluge ili smo zakonski obavezni da te podatke čuvamo duže vremenske periode.

Prenos Vaših ličnih podataka

Vaši podaci, uključujući lične podatke, obrađuju se u operativnim kancelarijama Kompanije i na bilo kom drugom mestu gde se nalaze strane uključene u obradu. To znači da se ove informacije mogu prenositi i održavati - na računarima koji se nalaze izvan Vaše države, pokrajine, zemlje ili druge državne nadležnosti u kojima se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih kojima odgovarate u Vašoj državi.

Vaš pristanak na ovu Politiku privatnosti, nakon čega sledi podnošenje takvih podataka, predstavlja Vaš pristanak na taj prenos.

Kompanija će preduzeti sve razumno potrebne korake kako bi osigurala da se Vašim podacima postupa sigurno i u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Otkrivanje Vaših ličnih podataka

Po sili zakona

Pod određenim okolnostima, od Kompanije se može zahtevati da otkrije Vaše lične podatke, ako to zahteva zakon ili kao odgovor na valjane zahteve javnih organa (npr. Sud ili Vladina agencija).

Ostali zakonski zahtevi

Kompanija može otkriti Vaše lične podatke u dobroj veri da je takva radnja neophodna za:

 • Poštovanje zakonskih obaveza
 • Zaštitu i odbranu prava ili imovine Kompanije
 • Sprečavanje ili ispitivanje moguće nepravilnosti u vezi sa korišćenjem Usluge
 • Zaštitu lične bezbednosti korisnika Usluge ili javnosti
 • Zaštitu od pravne odgovornosti

Poslovne transakcije

Ako je kompanija uključena u spajanje, sticanje ili prodaju imovine, Vaši lični podaci se mogu preneti. Obavestićemo vas pre nego što se Vaši lični podaci prenesu i postanu predmet druge politike privatnosti.

Sigurnost Vaših ličnih podataka

Sigurnost Vaših ličnih podataka nam je važna, ali imajte na umu da nijedan način prenosa putem Interneta ili elektronskog skladištenja nije 100% siguran. Iako nastojimo koristiti komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu Vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njihovu apsolutnu sigurnost.

Privatnost dece i maloletnih osoba

Naša Usluga se ne obraća nikome mlađem od 18 godina. Ne prikupljamo svesno lične podatke od bilo koga mlađeg od 18 godina. Ako ste roditelj ili staratelj i svesni ste da nam je Vaše dete dostavilo lične podatke, molimo Vas da nas kontaktirate. Ako postanemo svesni da smo prikupili lične podatke od bilo koga mlađeg od 18 godina bez verifikacije i pristanka roditelja, preduzećemo korake da uklonimo te podatke sa naših servera.

Ako moramo da se oslonimo na pristanak kao pravnu osnovu za obradu Vaših podataka, a Vaša zemlja zahteva saglasnost roditelja, možda ćemo zahtevati saglasnost Vašeg roditelja pre nego što prikupimo i koristimo te podatke.

Linkovi ka drugim veb stranicama

Naša Usluga može sadržati veze do drugih veb stranica kojima ne upravljamo. Ako kliknete na vezu treće strane, bićete preusmereni na veb lokaciju te treće strane. Savetujemo vam da pregledate Politiku privatnosti svake veb lokacije koju posetite.

Nemamo kontrolu nad i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo kojih veb lokacija ili usluga trećih strana.

Izmene ove Politike privatnosti

S vremena na vreme možemo ažurirati našu Politiku privatnosti. Obavestićemo Vas o svim promenama objavljivanjem nove Politike privatnosti na ovoj stranici.

Obavestićemo Vas putem e -pošte i/ili istaknutog obaveštenja o našoj Usluzi, pre nego što promena stupi na snagu i ažuriraćemo datum „Poslednje ažuriranje“ na vrhu ove Politike privatnosti.

Savetujemo Vam da povremeno pregledate ovu Politiku privatnosti zbog eventualnih promena. Izmene ove Politike privatnosti stupaju na snagu datumom objave na ovoj stranici.

Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja o ovoj politici privatnosti, možete nas kontaktirati: