Najbolja online edukacija

Kako je koncipirana berzanska akademija?

Naš koncept obuke je savremen, jedinstven i veoma praktičan za sve polaznike bez obzira na to koji nivo znanja trenutno poseduju.

 • Video obuka

  Video obuka se sastoji iz lekcija koje su urađene po principu 2D video animacija a koje su najbolji način za prenošenje znanja i objašnjenje svih berzanskih pojmova

 • Online testiranje

  Nakon svake odslušane oblasti moći ćeš da utvrdiš i testiraš svoje znanje putem online testova zatvorenog tipa

 • Strategije trgovanja

  Na berzanskoj akademiji dobijaš gotove strategije trgovanja u vidu elektronske knjige. Strategija trgovanja je već „gotov recept“ za potencijalno uspešno trgovanje na berzi

 • Mentorstvo

  Na raspolaganju ti je mentor kome možeš postavljati pitanja u sekciji ispod svakog videa u okviru svake oblasti. Takođe ćeš imati pristup pitanjima drugih polaznika i odgovorima mentora

Kako funkcioniše

Video obuka

Nakon što se uspešno pretplatiš na kurs, dobićeš obaveštenje putem mejla da ti je odobren pristup kursu. Kada se na ovom sajtu uloguješ na svoj profil, kursu pristupaš bilo sa početne stranice bilo sa svog profila, odakle neograničeni broj puta u toku trajanja pretplate možeš slušati video lekcije.

Jako je važno da lekcije savladaš hronološkim redosledom, jer će ti na taj način ceo kurs biti mnogo razumljiviji i uspešnije ćeš savladati gradivo.

Kako se koriste

Online testovi

U okviru svake video oblasti, ispod lekcija se nalaze testovi zatvorenog tipa. Ukoliko želiš da dobiješ sertifikat o završenom kursu, neophodno je da sve testove iz svih video oblasti položiš sa rezultatom većim od 60%. Naša preporuka je da radiš testove i više puta, čak iako imaš rezultat od 60%, sve dok ih ne uradiš sa najvišom ocenom. Na ovaj način ćeš utvrditi znanje koje stekneš slušajući lekcije.

Čemu služe

Strategije trgovanja

U okviru oblasti tehnička analiza, možeš preuzeti Ebook u PDF formatu sa već razvijenim strategijama trgovanja. Strategija trgovanja je već „gotov recept“ za potencijalno uspešno i profitabilno trgovanje. U elektronskom priručniku dobićeš nekoliko kratkoročnih i dugoročnih strategija trgovanja u kojima ćemo koristiti sve alate tehničke analize koje obrađujemo na ovom kursu.

Sve strategije trgovanja sadrže:

Kupovne ili prodajne signale na osnovu 2 ili 3 odabrana indikatora tehničke analize koji se koriste u konkretnoj strategiji.

Pravila menadžmenta novca – koja se odnose na određivanje kako maksimalnog iznosa za ulaganje, tako i maksimalnog gubitka koji bi investitor trebalo da prihvati kako bi sačuvao svoj kapital.

Da bi investitor pravilno koristio već gotove strategije trgovanja, mora prethodno savladati teorijski deo i neophodne pojmove iz tehničke analize, ali i drugih oblasti. Takođe je preporučljivo koristi strategije trgovanja tek nakon položenih testova iz tehničke analize.

Kako funkcioniše

Mentorstvo

U okviru svake video lekcije moguće je postavljati pitanja svom mentoru. Takođe, imaćeš pristup svim pitanjima koja su drugi polaznici postavljali i odgovorima mentora po pojedinačnim oblastima.

Važno je napomenuti da će sva pitanja ili komentari prethodno proći reviziju mentora kako bi se izbeglo plasiranje nerelevantnog sadržaja i pitanja koja nisu namenjena datoj temi. Mentor zadržava pravo da ukoliko je jedno pitanje postavljeno u okviru određene lekcije, a zapravo se odnosi na neku drugu lekciju ili oblast, dato pitanje polaznika premesti u odgovarajuću lekciju ili oblast.

Kome je namenjena berzanska akademija?

Naši kursevi su namenjeni kako budućim investitorima tako i onima koji se već bave ulaganjem u akcije, valute, ETF fondove, kao i druge berzanske i vanberzanske instrumente. Na berzanskoj akademiji dobićeš univerzalno znanje o trgovanju bilo kojim instrumentom na bilo kom tržištu.

Hej investitori!

Ukoliko si neko ko već aktivno trguje na berzi onda je berzanska akademija pravo mesto na kome ćeš naučiti kako da pravilno raspolažeš svojim novcem, a prinos od trgovanja učiniš stabilnim i održivim.

Dobrodošli početnici!

Ukoliko si početnik u trgovanju i želiš edukaciju, naši kursevi su dobra polazna tačka od koje možeš krenuti u svoju trejding pustolovinu i svoje trgovanje učiniš uspešnim od samog početka.

Pozdrav studenti!

Ukoliko si student ili pak neko ko se još nije pronašao u svojoj profesionalnoj karijeri, berzanska akademija će ti za razliku od zastarelih udžbenika, pružiti pravo znanje iz prakse koje je 100% primenljivo gde god da radiš u brokerskoj industriji.