Kupovinom ovog kursa dobijaš Kurs tehničke analize <b style="color:var(--thm-base)">GRATIS</b>

Kako ćeš najlakše pronaći dobre akcije za ulaganje?

Ovo se radi pomoću različitih instrumenata i pokazatelja fundamentalne analize. Sve navedeno ćemo pokazati kako teorijski tako i na praktičnim primerima na trgovačkoj platformi. Na taj način ćeš naučiti da primeniš fundamentalnu analizu na nekoj konkretnoj akciji koja te zanima. Ukoliko pak nemaš ideju kojim akcijama ćeš trgovati, pomoću takozvanih skrinera (screener) ćeš naučiti kako da pronađeš trenutno potcenjene akcije za profitabilno ulaganje.

1 Uvod u fundamentalnu analizu

U lekciji uvod u fundamentalnu analizu ćeš naučiti:

 • Koja je razlika između tehničke i fundamentalne analize?
 • Koje akcije se smatraju potcenjenim a koje precenjenim?
 • Definicija makroekonomskih i faktora kompanija
 • Objašnjenje investicione strategije koja se naslanja na fundamentalnu analizu u praksi

2 Makroekonomski faktori cene akcija

U lekciji o makroekonomskim faktorima cene finansijskih instrumenata naučićeš:

 • Šta je to ekonomska politika jedne države?
 • Koji su to najvažniji ekonomski faktori?
 • Kako centralne banke sprovode monetarnu politiku?
 • Na koji način kamatne stope utiču na cenu akcija u praksi
 • Na koji način inflacija utiče na cenu akcija na berzi
 • Kakvu monetarnu politiku je vodila američka a kakvu evropska centralna banka?
 • Šta je bruto domaći proizvod i na koji način utiče na berzu?
 • Koja je jednačina GDP-a i koji faktori utiču na njegov rast
 • Preko kojih izveštaja u ekonomskom kalendaru se dolazi do podataka o nezaposlenosti i kako ti podaci utiču na berzu

3 Upotreba ekonomskog kalendara

U lekciji ekonomski kalendar naučićeš:

 • Na kojim sve sajtovima i platformama možeš besplatno pronaći ekonomski kalendar
 • Kako izgleda ekonomski kalendar i koje su njegove osnovne komponente
 • Koji važni ekonomski događaji se mogu pronaći u ekonomskom kalendaru
 • Šta zapravo znače i kako se tumače kolone Actual, Prior i Consensus?
 • Ko i na koji način kreira predviđanja ekonomskih događaja koji bitno utiču na cenu instrumenata na berzi
 • Kako se u ekonomskom kalendaru pronalaze svi bitni makroekonomski faktori koje smo teorijski objasnili u prethodnoj lekciji, te ćemo svaki ponaosob objasniti na primeru iz prakse

4 Dividende kompanija

U lekciji o dividendama kompanije naučićeš:

 • Šta je dividenda i koji načini raspodele profita kompanije postoje?
 • Koji su važni datumi na koje investitor treba obratiti pažnju ukoliko želi isplatu dividende
 • Na koji način isplata dividende utiče na cenu akcija
 • Isplata dividendnih akcija (mogući načini za isplatu dividende)
 • Korišćenje fundamentals explorer alatke na platformi i pronalaženje svih relevantnih informacija o dividendi bilo koje kompanije

5 Uticaj rezultata kompanija na cenu

U lekciji uticaj rezultata kompanija na cenu naučićeš:

 • Kada se objavljuju rezultati kompanija
 • Kako se tumače rezultati kompanija
 • Kako se računa zarada po akciji (EPS) i kako ovaj podatak utiče na cenu akcije?
 • Na koji način prihod od prodaje (Revenue) kompanije utiče na cenu akcije
 • Od čega se sastoji kalendar objave rezultata kompanija
 • Šta je i kako se formira predviđanje analitičara (analyst forcast)?
 • Poređenje ostvarenih rezultata sa očekivanim

6 Racio analiza

U lekciji racio analiza naučićeš:

 • Šta su to racio brojevi i čemu služe
 • Koji su najvažniji racio brojevi
 • Kako se koristi racio cena-zarada (PE) za pronalaženje potcenjenih akcija
 • Kako se koristi racio cena- prihod od prodaje (PS) za pronalaženje potcenjenih akcija
 • Kako se koristi racio cena-knjigovodstvena vrednost (PB) za pronalaženje potcenjenih akcija
 • Kako se računa prinos na investiciju (ROI) i šta nam govori o uspešnosti poslovanja jedne kompanije
 • Šta je prinos na uloženi kapital (ROE) i kako nam pomaže pri oceni profitabilnosti kompanije
 • Sve racio pokazatelje ćemo pokazati na pojedinačnim primerima iz prakse
 • Kompletnu racio analizu ćemo uraditi na primerima nekoliko akcija u okviru alatke fundamentals explorer

7 Uticaj vesti na cenu akcija

U lekciji uticaj vesti na cenu akcija naučićeš:

 • Kakvi tipovi vesti mogu uticati na cenu akcija
 • Daćemo desetak različitih primera vesti iz različlitih oblasti poslovanja jedne kompanije
 • Koje su korisne a koje nekorisne vesti?
 • Kako analitičari investicionih banaka formiraju javno mnjenje i utiču na kretanje berze
 • Da li su analize i saveti analitičara korisni i da li ih treba pratiti?
 • Koje vrste analiza se mogu pronaći na internetu i da li ih se treba slepo držati
 • Kako se koristi alatka analyst research i kako možeš doći do besplatnih analiza renomiranih agencija kao što su Zacks, Reuters, Edison i drugi
 • Proćićemo detaljno kroz jednu takvu analizu i objasniti kako se koristi u trgovanju u praksi

8 Pronalaženje potcenjenih akcija u praksi

U lekciji kako se pronalaze potcenjene akcije u praksi naučićeš:

 • Šta su skrineri i čemu služe?
 • Kako izgleda skriner u praksi i kako se koristi
 • Na praktičnom primeru ćemo pokazati kako i koje filtere koristimo da bismo dobili potencijalno dobre akcije za ulaganje
 • Na kojim mestima možeš pronaći besplatne skrinere
 • U skriner ćemo ubaciti sve pojmove o kojima smo govorili u prethodnim lekcijama i na osnovu toga potražiti potcenjene akcije

Prijavi se za kurs investiranja
i kreni sa učenjem još danas!

Preuzmi kurs po promotivnoj ceni od
175 500 EUR!
Ostvari popust od 65% do kraja meseca