Kupovinom ovog kursa dobijaš Kurs tehničke analize <b style="color:var(--thm-base)">GRATIS</b>

Šta sve obuhvata proces investiranja?

U ovoj video oblasti naučićeš kako se formira optimalni portfolio i na koji način se upravlja rizikom svake pojedinačne investicije. Pored toga, u ovoj oblasti ćeš naučiti kako da postaviš realistične finansijske i tržišne ciljeve kako bi izvukao maksimum od berze.

Najuspešniji investitori na svetu nemaju idealnu strategiju trgovanja već znaju kako da optimalno upravljaju tržišnim i novčanim rizikom.

1 Osnovni koraci u procesu investiranja

U lekciji osnovni koraci u procesu investiranja naučićeš:

 • Šta je proces investiranja?
 • Koji su osnovni koraci u procesu investiranja?
 • Kako ovi koraci čine jedan trejding plan?

2 Investicioni ciljevi i izbor instrumenta za trgovanje

U lekciji o investicionim ciljevima naučićeš:

 • Podela ciljeva na finansijske i tržišne
 • Definisanje cilja u apsolutnom iznosu
 • Definisanje cilja u relativnom iznosu
 • Finansijski i tržišni ciljevi na konkretnim primerima
 • Korišćenje volatilnosti i ATR-a za utvrđivanje ciljeva

3 Izbor odgovarajuće strategije trgovanja

U lekciji izbor strategije trgovanja naučićeš:

 • Podela strategija sa vremenskog aspekta
 • Ko su kratkoročni investitori i koja je njihova strategija trgovanja?
 • Definisanje srednjoročne ili swing strategije
 • Objašnjenje dugoročne strategije trgovanja
 • Prednosti i nedostaci svake od navedenih strategija

4 Optimalna diversifikacija portfolia

U lekciji diversifikacija portfolia naučićeš:

 • Pojam diversifikacije portfolia
 • Primer- razlika između diversifikovanog i nediversifikovanog portfolia
 • Princip ulaganja i diversifikacije portfolia investicionih fondova

5 Pojam rizika, margine i leveridža

U lekciji o riziku naučićeš:

 • Koncept prinos-rizik
 • Pojam rizika i sklonosti ka riziku
 • Tipovi investitora u zavisnosti od sklonosti ka riziku
 • Najvažniji elementi rizika
 • Definisanje brokrske pozajmice, leveridža i margine na praktičnim primerima

6 Metode upravljanja novčanim rizikom

U lekciji upravljanje novčanim rizikom:

 • Pojam menadžmenta novca
 • Najvažniji faktori za upravljanje novčanim rizikom
 • Pravilo 2% rizika kroz praktične primere
 • Korišćenje stop loss naloga na osnovu parametara menadžmenta novca koje smo naučili

Prijavi se za kurs investiranja
i kreni sa učenjem još danas!

Preuzmi kurs po promotivnoj ceni od
175 500 EUR!
Ostvari popust od 65% do kraja meseca