Kupovinom ovog kursa dobijaš Kurs tehničke analize <b style="color:var(--thm-base)">GRATIS</b>

Kako uspešno odrediti pravo vreme i cenu za kupovinu i prodaju?

Da bi postao uspešan trejder, neophodno je da savladaš osnovne alate tehničke analize o kojima ćemo detaljno govoriti na ovom kursu. Najveći benefit koji možeš dobiti od ovog kursa je to što ćeš moći samostalno da generišeš kupovne i prodajne signale za bilo koji instrument kojim trguješ. Tehnička analiza je jedna od najvažnijih i nesumnjivo najobimnija oblast u trajanju od 3 sata.

Nećeš više nikada morati da se oslanjaš na tudje analize i mišljenje!

1 Uvod u tehničku analizu

U lekciji uvod u tehničku analizu naučićeš:

 • Koja je razlika između tehničke i fundamentalne analize?
 • Na šta se oslanjaju tehnički analitičari?
 • Koje su to 3 osnovne pretpostavke na kojima počiva tehnička analiza?
 • Objašnjenje osnovnih pretpostavki TA na primerima iz prakse

2 Upotreba grafikona cene i japanskih svećica u trgovanju

U lekciji o grafikonima naučićeš:

 • Koje vrste grafikona cene postoje?
 • Zašto koristiti grafikon japanskih svećica?
 • Tumačenje japanske svećice i kako se koristi u praksi
 • Koje vremenske serije grafikona postoje (kratak, srednji i dugi rok)?
 • Objašnjenje vremenskih serija grafikona na konkretnim primerima
 • Objašnjenje i upotreba grafikona na TradingView platformi

3 Pojam trenda i linije trenda

U lekciji o trendu naučićeš:

 • Pojam trenda
 • Koje sve vrste trenda postoje sa aspekta kretanja cene?
 • Objašnjenje svake vrste trenda na primerima iz prakse
 • Koje vrste trenda postoje sa vremenskog aspekta?
 • Korišćenje ADX indikatora za ocenu trenda
 • Primer na TradingView platformi
 • Pojam podrške i otpora
 • Trend linije i crtanje trend linija na grafikonu cene
 • Primer rastućeg trenda u praksi
 • Primer opadajućeg trenda u praksi

4 Upotreba podrške i otpora za kupovinu i prodaju HoV

U lekciji podrška i otpor (support i resistance) naučićeš:

 • Dodatni načini utvrđivanja podrške i otpora
 • Horizontalne linije kao podrška i otpor
 • Strategije trgovanja sa horizontalnim linijama
 • Trgovanje pomoću preseka horizontalne i trend linije
 • Trgovanje pomoću Pivot points
 • Kombinovanje trend linija i pivot pionts

5 Pojam akumulacije i distribucije (A/D indikator)

U lekciji o akumulaciji i distribuciji naučićeš:

 • Šta je i čemu služi pokazatelj akumulacije i distribucije (AD indikator)?
 • Upotreba AD indikatora u trgovanju
 • AD indikator na likvidnim i manje likvidnim tržištima
 • AD indikator na primerima iz prakse

6 Korišćenje kanala u trgovanju na berzi

U lekciji o kanalima naučićeš:

 • Šta su kanali i čemu služe?
 • Crtanje kanala u rastućem trendu
 • Projekcija gornje linije kanala u rastućem trendu
 • Trgovanje na berzi pomoću kanala
 • Kanali u opadajućem trendu
 • Kako se kanali koriste za izlaz (zatvaranje) pozicije?
 • Kanali kao deo složenije strategije trgovanja
 • Proboj kanala i šta uraditi u takvoj situaciji?

7 Korišćenje ATR indikatora

U lekciji o ATR indikatoru naučićeš:

 • Šta je ATR indikator i na koji način meri volatilnost tržišta?
 • Kao se izračunava prosečna volatilnost tržišta?
 • Kako se iskazuje volatilnost tržišta?
 • Korišćenje ATR indikatora u trgovanju na berzi
 • Kombinacija ATR indikatora i kanala kao strategija trgovanja
 • Korišćenje ATR za zatvaranje pozicije i uzimanje profita

8 Razlika između korekcije i zaokreta trenda

U lekciji korekcija i zaokret naučićeš:

 • Šta je korekcija cene i kako izgleda na grafikonu?
 • Korekcija cene u rastućem trendu
 • Korekcija cene u opadajućem trendu
 • Vrste korekcija i kako se mere
 • Fibonacci retracement kao alat za merenje korekcije cene
 • Kako se crta fibonacci na grafikonu cene?
 • Primer fibonacci korekcije u praksi
 • Šta je zaokret trenda?
 • Primeri zaokreta trenda na grafikonu
 • Kako razlikovati korekciju od zaokreta trenda?

9 Upotreba pokretnih proseka u trgovanju na berzi

U lekciji o pokretnim prosecima naučićeš:

 • Šta je pokretni prosek i kako se računa?
 • Razlika između običnog i pokretnog proseka
 • Pokretni proseci na različitim vremenskim intervalima
 • Vrste pokretnih proseka
 • Jednostavan pokretni prosek (SMA)
 • Eksponencijalni pokretni prosek (EMA)
 • Važni pokretni proseci za 10,20,50 i 200 perioda
 • Strategija korišćenja PP kao podrške ili otpora na primerima
 • Strategija preseka pokretnih proseka na primerima

10 Korišćenje indikatora i oscilatora

U lekciji o indikatorima i oscilatorima naučićeš:

 • Šta su i čemu služe indikatori i oscilatori?
 • Koja je njihova uloga u strategijama trgovanja?
 • Šta je indeks relativne snage (RSI) i kako se koristi u trgovanju?
 • Kako se RSI dodaje na grafikon cene na primeru?
 • Šta je indeks konvergencije divergencije (MACD) i kako se koristi u trgovanju?
 • Kako se MACD dodaje na grafikon cene na primeru?

11 Formacije nastavka trenda na grafikonu

U lekciji formacije nastavka trenda naučićeš:

 • Šta su cenovne formacije?
 • Vrste formacija nastavka trenda
 • Kako se prepoznaje simetrični trougao i kako se crta na grafikonu?
 • Kako se formacija simetrični trougao koristi u trgovanju na berzi?
 • Kako se prepoznaje rastući i opadajući trougao i kako se crta na grafikonu?
 • Kako se koriste u trgovanju na berzi?
 • Šta su zastavice?
 • Kako koristiti zastavice u strategijama trgovanja?

12 Formacije zaokreta trenda na grafikonu

U lekciji formacije zaokreta trenda naučićeš:

 • Koje su najpoznatije formacije zaokreta trenda?
 • Kako prepoznati formaciju „glava i ramena“?
 • “Glava i ramena” u rastućem i opadajućem trendu?
 • Kako se generišu kupovni i prodajni signali
 • Karakteristike formacije „dvostruki vrh i dvostruko dno“ i kako se koristi u trgovanju
 • Karakteristike formacije „trostruki vrh i trostruko dno“ i kako se koristi u trgovanju
 • Kako se formacije zaokreta trenda kombinuju sa drugim pokazateljima TA?

Prijavi se za kurs investiranja
i kreni sa učenjem još danas!

Preuzmi kurs po promotivnoj ceni od
175 500 EUR!
Ostvari popust od 65% do kraja meseca